Piotr Zawojski

Piotr Zawojski dr hab., adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książek: "Między sztuką a technologią" (2000), "Wielkie filmy przełomu wieków", "Subiektywny przewodnik" (2007), "Cyberkultura", "Syntopia sztuki, nauki i technologii" (2010) oraz "Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów" (2012).

Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych m. in. w „Studiach Filmoznawczych”, „Kwartalniku Filmowym”, „Sztuce i Filozofii”, „Postscriptum”, „Kulturze Współczesnej”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Formacie”, camer@obscura, „Zeszytach Artystycznych”, „Art Inquiry” i w wielu tomach prac zbiorowych. Współredaktor (z Andrzejem Gwoździem) tomu "Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia" (2002), redaktor naukowy "Ku filozofii fotografii Viléma Flussera" (2004) oraz redaktor tomu "Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii" (2010). Publikował także eseje, recenzje oraz teksty krytyczne w „Ekranie”, „Kinie”, „Fa-Arcie”, „Śląsku”, „Opcjach”, „Biuletynie Fotograficznym Świat Obrazu” oraz katalogach.

Dyrektor artystyczny festiwalu „digital_ia.14” w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, International Association for Aesthetics, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association of Art Critics (AICA). Od roku 1999 kieruje działem Film i Media w kwartalniku „Opcje”.